FANDOM


Majmu' al-Fatawa atau Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah

Pengarang: Ibnu Taimiyyah (w. 728H) Tahqiq/Peneliti: - Takhrij: 1. Amir Al Jazzar 2. Anwar Al Baz Ta’liq/Dikomentari oleh: - Kategori: Fikih Tebal: (Jilid 1: 1052 hal/Rp 199.000). Jumlah jilid: 9 Jilid (sementara) Penerbit: Pustaka Azzam

Ini adalah terjemahan kitab Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah (Wafat: 728H). Sebuah khazanah ilmu yang begitu hebat dalam dunia Islam ahlus sunnah wal-jama'ah. Di dalamnya tersimpan jutaan mutiara berharga ilmu-ilmu penjelasan al-Qur'an dan as-Sunnah. Buku ini telah diterjemahkan dan siap 9 jilid pertama. Perbahasan bagi setiap jilid adalah sebagaimana berikut:

Jilid 1 - Perbahasan Tauhid Uluhiyyah dan Rubbubiyyah. Jilid 2 - Tauhid Asma' wa Shifat, al-Aqidah al-Wasithiyah. Jilid 3 - Aqidah Salaf, Nama-nama dan Sifat Allah Ta'ala. Jilid 4 - Nama-nama dan Sifat-sifat Allah Ta'ala. Jilid 5 - Kitab al-Iman. Jilid 6 - Kitab al-Iman dan Kekuasaan Allah Ta'ala. Jilid 7 - Ilmu logik dan mantiq; Suluk (Perjalanan Spiritual) Jilid 8 - Kitab Suluk. Jilid 9 - Perbahasan Suluk, Al-Qur'an Kalamullaah.

Detail Edit

Jilid 1 Edit

KITAB TAUHID ULUHIYYA KITAB TAUHID AR-RUBUBIYA

Jilid 5 Edit

Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah jilid 5, Price Rp 185.000

KITAB IMAN 1 KEKELIRUAN PENDAPAT AL JAHMIYAH BAHWA IMAN MERUPAKAN SALAH SATU PERKARA ISLAM 203 IMAN SECARA MUTHLAK MENUNTUT ADANYA AMAL 210 PENGERTIAN IMAN JIKA DISERTAI DENGAN KATA ISLAM DAN AMAL SHALIH 213

ATHAF (PENYAMBUNGAN) SESUATU KEPADA SESUATU YANG LAIN DALAM AL QUR‘AN DAN SETIAP KALIMAT MENUNTUT ADANYA PERBEDAAN 230

LAFAZH IMAN JIKA DISEBUTKAN SECARA MUTHLAK DALAM AL QUR‘AN DAN SUNNAH MAKA MAKSUDNYA SAMA DENGAN LAFAZH AL BIRR (KEBAJIKAN), AT-TAKWA (TAKWA), DAN AD-DIN (AGAMA) 239

DILALAH NAMA ALLAH, AL QUR‘AN, DAN NABI 247

KEKELIRUAN PENDAPAT AL MURJI‘AH TENTANG IMAN 269

APABILA KEIMANAN YANG MUTLAK MELINGKUPI SELURUH HAL YANG ALLAH SWT DAN RASUL-NYA PERINTAHKAN, DAN SEBAGIAN HAL TERSEBUT HILANG, MAKA HILANGLAH KEIMANAN TERSEBUT, YANG BERIMBAS PADA KAFIRNYA ORANG YANG MELAKUKAN DOSA BESAR 292

ALLAH MENETAPKAN KEISLAMAN DALAM AL QUR‘AN TANPA KEIMANAN 306 PENGERTIAN ISLAM YANG DINAFIKAN ALLAH DARI SESEORANG LANTARAN TIDAK ADANYA IMAN DALAM HATI 316

LAFAZH DALAM AL QUR‘AN DAN HADITS JIKA PENAFSIRANNYA TELAH DIKETAHUI DARI NABI MAKA TIDAK DIPERLUKAN LAGI PENDAPAT DARI AHLI BAHASA ATAU LAINNYA 389

PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG PENGECUALIAN DALAM IMAN 579

PERBEDAAN ULAMA TENTANG ISTILAH MUKMIN DAN IMAN 697

LAFAZH IMAN KADANG DIGUNAKAN UNTUK MENUNJUKAN HATI DAN KEADAANNYA 769

PERBEDAAN IMAN MANUSIA KARENA BERTAMBAH DAN BERKURANG 786

PENJELASAN TENTANG KONSEKWENSI DARI IMAN 807

Pranala luar Edit